تعرفه تبليغات در سايت

تعرفه تبليغات در سایت گروه طراحی کول تم

کروه طراحی کول تم یک ماهه در تمام صفحات 5000
کروه طراحی کول تم دو ماهه در تمام صفحات 10000
کروه طراحی کول تم سه ماحه در تمام صفحات 15000
کروه طراحی کول تم یک ماهه سایز 940 7000
کروه طراحی کول تم یک ماهه 312سایز 6000

تمامي حقوق اين قالب مربوط به سايت گروه طراحی کول تم مي باشد
جهت اطلاعات بیشتر با ای دی مدیر ارتباط بر قرار کنید
Admin Cooltheme Id : Avarehmarg